Thursday, December 12, 2013

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014 SONG NGỮ ANH VIỆT

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014 SONG NGỮ ANH VIỆT
Ngày 15/11/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 164/2013/TT-BTC ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014 (Biểu thuế 2014).

Biểu thuế 2014 có nhiều thay đổi so với Biểu thuế 2013 cả về nội dung thông tư và Danh mục Biểu thuế. Cụ thể:
1) Nội dung Thông tư hướng dẫn chi tiết hơn về Biểu thuế xuất khẩu; cách thức áp dụng mã hàng và thuế suất của các mặt hàng thuộc Chương 98; Lộ trình áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 27.07, 29.02 và 39.02.
2) Biểu thuế xuất khẩu – Danh mục biểu thuế xuất khẩu 2014 thay đổi hoàn toàn so với danh mục Biểu thuế xuất khẩu 2013. Cụ thể danh mục biểu thuế xuất khẩu đã được chi tiết các nhóm mặt hàng đến cấp độ 8 số và thuế suất thuế xuất khẩu có sự thay đổi với một số nhóm hàng (vàng, cao su, sản phẩm chế biến từ tinh quặng titan...)
- Đối với những nhóm hàng đã được định danh như trong Biểu nhập khẩu thì được ghi mã hàng và tên mô tả hàng hóa giống như trong Biểu nhập khẩu.
- Đối với những mặt hàng chưa được định danh trong Biểu thuế nhập khẩu thì tùy tính chất mặt hàng, quy tắc phân loại hàng hóa mà được chi tiết tên riêng và mã hàng theo mã hàng của Biểu thuế nhập khẩu.
3) Biểu thuế nhập khẩu:
- Danh mục Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2014 cũng có sự thay đổi tại danh mục Chương 98.
- Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ 01/01/2014 có nhiều thay đổi so với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 2013. Theo đó, 210 dòng thuế giảm thuế suất và hơn 400 dòng thuế được điều chỉnh tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi.
GIÁ BÁN BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2014 SONG NGỮ ANH VIỆT LÀ 498.000đ/cuốn
SÁCH DÀY 700 TRANG GIÁ BÌA : 498.000 Đ/CUỐN
GIAO SÁCH MIỄN PHÍ CÓ HÓA ĐƠN

Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms. Hồng Vân-DĐ: 0909880382

Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
GIAO SÁCH 30 PHÚT KHU VỰC TP.HCM VÀ HÀ NỘI

SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2014 -NXB TÀI CHÍNH

SÁCH BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2014 -NXB TÀI CHÍNH
Nằm tạo điều kiện cho các cơ quan hải quan và doanh nghiệp cập nhật chính sách thuế mới một cách kịp thời và thực hiện tốt chính sách thuế được Nhà nước ban hành, áp dụng đúng mức thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu – nhâp khẩu, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản sách:

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU NĂM 2014


Phần thứ nhất: Danh mục và mức thuế suất của biểu thuế xuất khẩu

Phần thứ hai: Danh mục và biểu tổng hợp mức thuế suất thuế nhập khẩu

Phần thứ ba: Hệ thống văn bản liên quan
Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 quy định về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

Thông tư này nhằm triển khai thực hiện cam kết WTO năm 2014, Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2013 và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 302/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.

Biểu thuế 2014 có nhiều thay đổi so với Biểu thuế 2013 cả về nội dung thông tư và Danh mục Biểu thuế.

Về Biểu thuế xuất khẩu, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện cho cả người nộp thuế và cơ quan hải quan, Biểu thuế xuất khẩu năm 2014 đã được điều chỉnh về danh mục hàng hoá chịu thuế xuất khẩu cho phù hợp với danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam và sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số nhóm mặt hàng. Cụ thể:

Về danh mục biểu thuế xuất khẩu: Danh mục Biểu thuế xuất khẩu đã được chi tiết mã hàng hoá của các nhóm mặt hàng đến cấp độ 8 số. Đối với những nhóm hàng đã được định danh như trong Biểu nhập khẩu thì được ghi mã hàng và tên mô tả hàng hoá giống như trong Biểu nhập khẩu. Đối với những mặt hàng chưa được định danh trong Biểu thuế nhập khẩu thì tuỳ tính chất mặt hàng, quy tắc phân loại hàng hoá mà được chi tiết tên riêng và áp mã hàng theo mã hàng của Biểu thuế nhập khẩu.

Về thuế suất thuế xuất khẩu: Thuế suất thuế xuất khẩu có sự thay đổi đối với một số nhóm hàng (vàng, cao su, sản phẩm chế biến từ tinh quặng titan...) cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế, xã hội của trong nước và bối cảnh kinh tế quốc tế.

Về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi: Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ ngày 01/01/2014 có thay đổi so với thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 2013 như: Điều chỉnh giảm thuế suất thuế nhập khẩu của một số dòng thuế cho phù hợp với cam kết WTO năm 2014 và sửa đổi bất hợp lý về thuế suất thuế nhập khẩu giữa sản phẩm nguyên chiếc với vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp các sản phẩm nguyên chiếc.
Sách dày gần 800 trang, khổ 20 x 28, bìa mềm.Gía phát hành 395,000đ/1 cuốn

GIAO TẬN NƠI
Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms. Hồng Vân
Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
ĐT: 08 66515070 DĐ: 0909880382
GIAO SÁCH 30 PHÚT KHU VỰC TP.HCM VÀ HÀ NỘI

THAM KHẢO THÊM:
BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU SONG NGỮ 2014 GIÁ BÁN : 498.000/CUỐN
GIAO HÀNG 30 PHÚT 

CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HS CODE 2014

CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HS CODE 2014
mã hs code được phát hành nhằm giúp các cơ quan đơn vị có tài liệu để tra cứu về loại hàng hóa cần xuất khẩu, cần nhập khẩu, mã hs code
Mã hs code mã hóa theo chuẩn quốc tế là 8 số cho từng hạng mục hàng hóa
các đơn vị cần mua sách này để làm xuất nhập khẩu cho tiện lợi.
THAY ĐỔI 8 SỐ

(Song ngữ Việt – Anh)

QUY TẮC PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 2012

Sách gồm những nội dung chính sau:
PHẦN I: HƯỚNG DẪN PHÂN LOẠI HÀNG HÓA TRONG DANH MỤC HÀNG HÓA XNK.

 1.Công ước HS

 2. Danh mục HS

 3. Quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới;

PHẦN II: CHÚ GIẢI CHI TIẾT MÃ HÀNG HÓA HS TRONG DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT – NHẬP KHẨU VIỆT NAM

PHẦN III: CHÚ GIẢI Bổ SUNG (SEN) CỦA DANH MỤC THUẾ QUAN HÀI HÒA ASEAN (AHTN).

PHẦN IV: VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN.

Đây là cơ sở để: Xây dựng Biểu thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu và các hàng hoá khác có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu;. Thống kê nhà nước về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Phục vụ công tác quản lý nhà nước về hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong lĩnh vực thương mại và các lĩnh vực khác.

Sách dày 1200 trang, ( 2 tập) in đẹp.

Giá phát hành toàn quốc  780.000đ/bộ/ 2 Cuốn (Có hóa đơn)

GIAO TẬN NƠI
Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms. Hồng Vân
Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
ĐT: 08 66515070 DĐ: 0909880382
GIAO SÁCH 30 PHÚT KHU VỰC TP.HCM VÀ HÀ NỘI

Wednesday, October 23, 2013

NHỮNG NHÀ GIÁO ƯU TÚ TRONG NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời đã rất quý trọng và vinh danh các Nhà giáo, Người từng nói: "Người thầy giáo tốt - Thầy giáo xứng đáng là Thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tân tuổi không đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh. Đây là một điều rất vẻ vang." Biết bao thế hệ các Thầy Cô giáo Việt Nam đã nỗ lực không ngừng, đóng góp công sức trí tuệ trong sự nghiệp giáo dục đào tạo nhân lực, nhân tài cho đất nước.
 Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về thành tích, sự nghiệp, những tấm gương sáng ngời của các Nhà giáo có nhiều đóng góp trong các lĩnh vực giáo dục Việt Nam. Do đó, Nhà xuất bản Lao động Xã hội cho xuất bản quyển Sách:

 NHỮNG NHÀ GIÁO ƯU TÚ TRONG NỀN GIÁO DỤC VIỆT NAM 
 Nội dung quyển Sách gồm có 02 phần chính sau: 
 Phần 1: NHÀ GIÁO VIỆT NAM TRƯỚC 1975. 
 Như: Bùi Hữu Nghĩa - Cao Bá Quát - Châu Văn Liêm - Chu Văn An - Đặng Nguyên Cẩn - Đoàn Thị Điểm - Lê Quý Đôn - Lương Văn Can - Nguyễn Đức Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Đình Chiểu - Phan Ngọc Hiển - Phan Bội Châu - Phạm Đình Hổ - Phạm Quý Thích - Tống Duy Tân - Trương Vĩnh Ký - Võ Trường Toản - Y Jút...
 Phần 2: NHÀ GIÁO NHÂN DÂN & NHÀ GIÁO ƯU TÚ VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN NAY. 
 Như: Dương Quảng Hàm - Đào Duy Anh - Đặng Thai Mai - Đỗ Nguyên Phương - Đông Hồ - Hoàng Minh Giám - Hồ Đắc Di - Lương Định Của - Nguyễn Lân - Nguyễn Lân Dũng - Nguyễn Tất Thành - Ngô Bảo Châu - Tôn Thất Tùng - Tôn Thất Bách - Tạ Quang Bửu - Trần Đại Nghĩa - Trần Văn Giàu - Y Ngông Niê Kdăm... 
 Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 420 trang.

GIAO TẬN NƠI
Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms. Hồng Vân
Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
ĐT: 08 66515070 DĐ: 0909880382
GIAO SÁCH 30 PHÚT KHU VỰC TP.HCM VÀ HÀ NỘI

HƯỚNG DẪN MỚI THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC

Những chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ đều tập trung về việc đổi mới chính sách giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường năng lực tổ chức, quản lý trong công tác giáo dục. Điều này đòi hỏi ngành giáo dục phải tăng cường công tác quản lý giáo dục nhằm nâng cao chất lượng và phát triển toàn diện ngành giáo dục trong giai đoạn hiện nay, đồng thời phải có chiến lược, sách lược phát triển đúng hướng, hợp quy luật, xu thế và xứng tầm thời đại mới.
 Nhằm giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, các cơ sở giáo dục - đào tạo,... kịp thời nắm bắt được các chính sách mới của Nhà nước về công tác quản lý giáo dục. Do đó, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội cho xuất bản quyển Sách:

 HƯỚNG DẪN MỚI THI HÀNH LUẬT GIÁO DỤC - THỰC HIỆN ĐỔI MỚICĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN VỀ QUY CHẾ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝCỦA NGƯỜI HIỆU TRƯỞNG TRONG CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC 
 Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau:
 Phần 1: LUẬT GIÁO DỤC VÀ VĂN BẢN MỚI NHẤT HƯỚNG DẪN THI HÀNH.
 Phần 2: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO.
 Phần 3: CÔNG TÁC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG NHÀ TRƯỜNG.
 Phần 4: CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU, ĐÁNH GIÁ XẾP HẠNG CỦA TRƯỜNG, TIÊU CHUẨN  ĐÁNH GIÁ, KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ NHÀ TRƯỜNG.
 Phần 5: CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ GIÁO DỤC & CHÍNH SÁCH MỚI ĐỐI VỚI  GIÁO VIÊN, HỌC SINH.
 Phần 6: CÔNG TÁC THANH TRA VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM TRONG NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO  TẠO.
 Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 430 trang.

GIAO TẬN NƠI
Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms. Hồng Vân
Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
ĐT: 08 66515070 DĐ: 0909880382
GIAO SÁCH 30 PHÚT KHU VỰC TP.HCM VÀ HÀ NỘI

CẨM NANG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM "ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆU QUẢ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ỨNG XỬ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC HIỆN NAY"

Cùng với đổi mới quản lý giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học cũng là vấn đề cấp bách của giáo dục Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập Quốc tế hiện nay. Đổi mới phương pháp giảng dạy là một trong những yêu cầu cấp thiết đối với ngành giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, là sự sống còn của mỗi cơ sở đào tạo.
 Nhằm giúp cho giáo viên, giảng viên và Lãnh đạo trường học nắm bắt được những phương pháp dạy học hiệu quả với mục đích phát huy cao độ khả năng học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên đứng lớp. Do đó, Nhà xuất bản Tài chính cho xuất bản quyển Sách:


 CẨM NANG NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM "ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC HIỆU QUẢ VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP ỨNG XỬ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC HIỆN NAY" 
 Nội dung quyển Sách gồm có 09 phần chính sau: 
 Phần 1: CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY TÍCH CỰC.
 Phần 2: NHỮNG KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ GIẢNG DẠY, THUẬT ỨNG XỬ ĐỂ GIẢNG DẠY CÓ HIỆU QUẢ.
 Phần 3: PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.
 Phần 4: LẬP KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY.
 Phần 5: KINH NGHIỆM DẠY HỌC TRẺ MẦM NON.
 Phần 6: KINH NGHIỆM VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CẤP TIỂU HỌC.
 Phần 7: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY CÁC MÔN HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC.
 Phần 8: NGUYÊN TẮC VÀNG TRONG GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC.
 Phần 9: ỨNG XỬ TRONG NGÀNH GIÁO DỤC.
 Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 427 trang.

GIAO TẬN NƠI
Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms. Hồng Vân
Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
ĐT: 08 66515070 DĐ: 0909880382
GIAO SÁCH 30 PHÚT KHU VỰC TP.HCM VÀ HÀ NỘI

HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNG VÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Các nhà quản lý giáo dục, Hiệu trưởng trường học và cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục - đào tạo trong qúa trình ra quyết định, tổ chức, điều hành và kiểm soát công việc không thể thiếu được công cụ hữu hiệu là hệ thống văn bản. Trong thực tế, nhận thức đúng, hiểu thấu và viết chuẩn một loại văn bản nào đó cần nhiều thời gian và công sức. Hơn nữa việc chuẩn bị các bài diễn văn, phát biểu trong các ngày lễ, hội họp, hoặc phát động phong trào thi đua trong trường học... cũng rất được Lãnh đạo, cán bộ quản lý quan tâm. Nhằm nâng cao hiệu qủa của công tác soạn thảo văn bản trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Do đó, Nhà xuất bản Lao động cho xuất bản quyển Sách:

 HƯỚNG DẪN SOẠN THẢO VĂN BẢN DÀNH CHO HIỆU TRƯỞNGVÀ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 
 Nội dung quyển Sách gồm có 06 phần chính sau: 
 Phần 1: QUY ĐỊNH SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT. 
 A. Quy định soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Ban hành kèm theo Quyết định số 2478/QĐ-BGDĐT ngày 09/7/2012).
 B. Mẫu soạn thảo một số văn bản pháp luật ngành giáo dục đào tạo.
 Phần 2: MẪU VĂN BẢN DÙNG CHO HỌC SINH, SINH VIÊN. 
 Phần 3: MẪU VĂN BẢN DÙNG CHO GIÁO VIÊN, CÁN BỘ QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC
 1. Mẫu văn bản về nhân sự, việc làm.
 2. Mẫu văn bản liên quan đến tài chính, lương, bảo hiểm trong trường học.
 3. Mẫu văn bản về đánh giá thành tích, khen thưởng, kiểm điểm, kỷ luật.
 4. Mẫu văn bản mua sắm, sửa chữa thiết bị.
 5. Mẫu văn bản về giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học.
 6. Mẫu văn bản dùng trong sinh hoạt đoàn thể.
 Phần 4: MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN HÀNH CHÍNH. Phần 5: MẪU HỢP ĐỒNG DÙNG TRONG TRƯỜNG HỌC. Phần 6: MẪU DIỄN VĂN, PHÁT BIỂU, THƯ TỪ DÙNG TRONG TRƯỜNG HỌC.
 1. Mẫu diễn văn, phát biểu cảm tưởng nhân khai giảng năm học mới, bế giảng.
 2. Mẫu diễn văn, phát biểu cảm tưởng nhân ngày bế giảng, tổng kết năm học, tốt nghiệp.
 3. Mẫu diễn văn, phát biểu cảm tưởng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.
 4. Diễn văn phát động phong trào.
 5. Diễn văn, phát biểu cảm tưởng nhân ngày khai giảng, ngày thành lập trường, ngày họp mặt cựu học sinh.
 6. Diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị cán bộ công chức, đại hội công đoàn, đại hội đoàn.
 7. Mẫu thư chúc mừng.
 8. Mẫu điếu văn.
 9. Bài nói chuyện của Bác Hồ với học sinh, Thầy Cô giáo.
 Quyển Sách được in bằng giấy trắng, khổ 20 x 28 cm, dày 463 trang.

GIAO TẬN NƠI
Mọi chi tiết xin liên hệ : Ms. Hồng Vân
Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
ĐT: 08 66515070 DĐ: 0909880382
GIAO SÁCH 30 PHÚT KHU VỰC TP.HCM VÀ HÀ NỘI